ผอ.สตน.กอ.รมน. เดินทางไปให้คำแนะนำแนวทางการตรวจสอบภายใน ณ กอ.รมน.ภาค 3

0
405

เมื่อวันพุธที่ 11 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา พล.ต. สุพจน์ สุขุมะ ผอ.สตน.กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ. วสันติ์ กลางมณี หัวหน้าชุดตรวจสอบภายใน สตน.กอ.รมน. เดินทางไปเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน และการพัสดุของ กอ.รมน.ภาค 3 และหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 3 ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 3