ผอ.สตน.กอ.รมน. เดินทางไปให้คำแนะนำแนวทางการตรวจสอบภายใน ณ กอ.รมน.ภาค 4

0
293