ผอ.สตน.กอ.รมน. เดินทางไปให้คำแนะนำแนวทางการตรวจสอบภายใน ณ กอ.รมน.ภาค 2

0
640

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา พล.ต. สุพจน์ สุขุมะ ผอ.สตน.กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ. วสันติ์ กลางมณี หัวหน้าชุดตรวจสอบภายใน สตน.กอ.รมน. เดินทางไปให้คำแนะนำแนวทางการตรวจสอบภายใน และบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่งบประมาณ การเงิน และการพัสดุ ของ กอ.รมน.ภาค 2 และ นขต.กอ.รมน.ภาค 2 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จว.น.ม.